راه و ترابری
قطعه 5 و 6 محور تیژ تیژ – گاران و تونل باغان - مریوان

قطعه 5 و 6 محور تیژ تیژ – گاران و تونل باغان - مریوان

عملیات احداث قطعه 5 و 6 محور تیژتیژ-گاران و تونل باغان در محدوده استان کردستان قرار دارد و به طول تقریبی 10000 متر راه به همراه 1886 متر تونل است

View more