شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان
شرکت ساختمانی پاوان

شرکت ساختمانی پاوان 


شرکت ساختمانی پاوان با داشتن بیش از ربع قرن تجربه اجرایی در کلیه شاخه های عمرانی مفتخر به ارائه خدمات عمرانی در زمینه های مختلف می باشد:
-سازه های هیدرولیکی  -شبکه های آبیاری وزهکشی (تونل و کانال ) -شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب - خطوط انتقال آب - سدها ( خاکی – رسی- بتونی )و ابنیه وابسته  -سازه های عمومی (ساختمانی ) - مجتمع های مسکونی  -ساختمان های بلند مرتبه - مجتمع های فرهنگی و هنری - صنایع سنگین بطور عموم (سوله ها -نیروگاه هاو کارخانه ها) - سازه های زیر زمینی و صنایع وابسته  - ایستگاه های مترو  -سیستم های حمل و نقل  -پل (فلزی و بتنی)  -تونل  -راه  -راه آهن
شرکت ساختمانی پاوان یکی از شرکت های پیشگام در زمینه به کار گیری روش های نوین توسعه و مدیریت بوده و نقش موثرو سازنده ای در بخش ساختمان ایفا می نماید.

پروژه های انجام شده
آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

View more
راه و ترابری

راه و ترابری

راه و ترابری

View more
ساختمان و ابنیه

ساختمان و ابنیه

ساختمان و ابنیه

View more
تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات

View more
پروژه های جاری
آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

View more
راه و ترابری

راه و ترابری

راه و ترابری

View more
ساختمان و ابنیه

ساختمان و ابنیه

ساختمان و ابنیه

View more
تاسیسات و تجهیزات

تاسیسات و تجهیزات

View more