آبیاری و زهکشی
سد شهید مدنی (ونیار) - تبریز

سد شهید مدنی (ونیار) - تبریز

اين سد بر روی رودخانه آجی چای در پائين دست روستای ونيار در 5 کيلومتری شمال شرقی تبريز (جاده تبريز- اهر) قرار گرفته است . سد از نوع سنگريزه ای با هسته رسی ، به ارتفاع 92 متر از پی و طول تاج 277/35 متر و عرض تاج 10 متر می باشد.

View more
کانال انتقال سیمین دشت به گرمسار

کانال انتقال سیمین دشت به گرمسار

شامل كانال با مقطع ذوزنقه اي بطول حدود 6774 متر، دراپ مايل به تعداد 30 دستگاه ، كالورت بتني به تعداد 10 دستگاه ، پل روگذر بصورت آكادوك بطول حدود 50 متر ،‌ديوار حفاظتي بطول حدود 3750 متر، سيفون بتني بطول 250 متر، باكس سرپوشيده بتني بطول 400 متر ، ساختما ن آبگير چهاردستگاه می باشد.

View more
تونلهای سیستم انحراف سد مروک - دورود

تونلهای سیستم انحراف سد مروک - دورود

شامل اجرای حفاری و پوشش بتنی دو واحد تونل هر یك بطول حدود 500 متر و دو شفت قائم و یك شفت مایل مجموعأ به طول 120 متر و سازه های وابسته در ابتدا و انتها و در طول مسیر و احداث كمپ پیش تجهیز و محوطه سازی كامل كمپ می باشد.

View more
شبکه آبیاری و زهکشی دشت بیله ور - کامیاران

شبکه آبیاری و زهکشی دشت بیله ور - کامیاران

شامل احداث شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 دشت بیله ور می باشد . محل اجرای کار دردشت بیله ور درحد فاصل استانهای کرمانشاه و کردستان و در فاصله 70 کیلومتری شهرکرمانشاه و در غرب شهرکامیاران قرارگرفته است.

View more
کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش – میانه

کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش – میانه

شامل اجرای بخش هایی ازکانال انتقال وتونل انتقال مربوط به شبکه آبیاری وزهکشی آیدوغموش درمنطقه آیدوغموش واقع درجنوب شهرستان میانه می باشد.

View more
کانال اصلی پایاب قشلاق - سنندج

کانال اصلی پایاب قشلاق - سنندج

شامل تهیه نقشه های تفصیلی اجرایی تهیه كلیه تجهیزات ، ساخت ، ‌نصب ، آزمایش و راه اندازی كانال اصلی پایاب قشلاق وتجهیزات هیدرو مكانیكال مربوط به كنترل جریان ، آموزش پرسنل بهره بردار ، تهیه نقشه های AS - BUILT و دستور العمل های نگهداری و بهره برداری می شود.

View more
کانال اصلی خداآفرین - آذربایجانشرقی

کانال اصلی خداآفرین - آذربایجانشرقی

کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این منطقه عملیات بعنوان بخشی از حوزه آبریز رودخانه مرزی ارس و در شمالی ترین عرضهای جغرافیایی کشور واقع شده است . طول کانال اصلی حدود 14,89 کیلومتر است.

View more
سد قیزقلعه سی - آذربایجانشرقی

سد قیزقلعه سی - آذربایجانشرقی

کارهای (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قیز قلعه سی در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

View more