راه و ترابری
زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور

زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور

عملیات زیرسازی قطعه چهارم راه آهن ایلام - اسلام آباد غرب به طول حدودا 17 کیلومتر ، در محدوده استان کرمانشاه

View more
احداث قطعه 5 بزرگراه خواجه - ورزقان - آقابابا

احداث قطعه 5 بزرگراه خواجه - ورزقان - آقابابا

قطعه 5 بزرگراه خواجه - ورزقان - آقابابا از کیلومتر 200+50 الی 550+61 در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

View more
عملیات اجرایی احداث قطعه 4 محور خرم آباد به پلدختر (حدفاصل مورانی -پلدختر)

عملیات اجرایی احداث قطعه 4 محور خرم آباد به پلدختر (حدفاصل مورانی -پلدختر)

محور خرم آباد -پل دختر به عنوان بخشی از محور ترانزیت اهواز - خرم آباد از بخش های اصلی کریدور مبادلاتی شمال - جنوب ایران می باشد. طول کل محور خرم آباد - پلدختر 48 کیلومتر می باشد که قطعه پایانی، قطعه4، در محدوده روستای مورانی تا شهر پلدختر به طول 12 کیلومتر موضوع این پروژه می باشد.

View more