عملیات اجرایی احداث قطعه 4 محور خرم آباد به پلدختر (حدفاصل مورانی -پلدختر)

محور خرم آباد -پل دختر  به عنوان بخشی از محور ترانزیت اهواز - خرم آباد از بخش های اصلی کریدور مبادلاتی شمال - جنوب ایران می باشد. طول کل محور خرم آباد - پلدختر 48 کیلومتر می باشد که قطعه پایانی، قطعه4، در محدوده روستای مورانی تا شهر پلدختر به طول 12 کیلومتر موضوع این پروژه می باشد.

به علت جانمایی خاص پروژه در مناطق صعب العبور کوهستانی استان لرستان، پروژه مشتمل بر احداث  4 دستگاه تونل در محدوده روستاهای مورانی و بابازید و یک دستگاه تونل در محدوده شهر پلدختر و دو دستگاه پل خاص می باشد.

جهت حفاظت از مسیر در برابر سیلاب های فصلی ناشی از بالاآمدن آب رودخانه کشکان (کرخه)، احداث 4000 متر طول دیوار حفاظتی در حدود مجاورت مسیر با رودخانه و به منظور عبور از تقاطع محور با جاده بابازید، احداث یک دستگاه پل به همراه رمپ و لوپ های مربوطه پیش بینی شده است.

بازسازی و بهسازی بخش های  آسیب دیده مسیر موجود ناشی از طغیان رودخانه کشکان در ابتدای بهار سال 98 ، از بخش های اصلی عملیات اجرایی می باشد.

احجام عمده عملیات  عبارتند از:

عملیات خاکبرداری  550,000مترمکعب
پی کنی  15,000مترمکعب
بستر سازی  60,000متر مربع
خاکریزی 260,000 مترمکعب
حفاری تونل 250,000 مترمکعب
میل مهار  20,000متر طول
اجرای شمع  7,000متر طول
کارهای سنگی 77,000 مترمکعب
قالب بندی  125,000متر مربع
آرماتور بندي  3,200تن        
کارهای فولادی 1,350تن
بتن ريزي    75,000مترمکعب
اساس و زیراساس63,000  مترمکعب 
پریمکت    130تن
امولسیون  50تن
بیندر 811,000 مترمربع - سانتیمتر
توپکا        579,000 مترمربع - سانتیمتر
خط کشی   37,000متر طول
ژئوتکستایل  31,000متر مربع