زیرسازی قطعه 5 راه آهن میانه – بستان آباد – تبریز

شرح مختصری از مشخصات پروژه:

عملیات احداث قطعه 5 راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز ، واقع در استان آذربایجانشرقی از کیلومتر 996+86 الی 997+106 می باشد . و به طور خلاصه شامل عملیاتی به شرح زیر است .

1-اجرای عملیات خاکی مسیر،شامل کلیه کارهای لازم برای تکمیل زیرسازی راه آهن  

2-اجرای عملیات احداث پل بزرگ حیدربابا بطول 420 متر شامل 2 دهانه 30 متری در ابتدا و انتها و 9 دهانه 40 متری در وسط و با ارتفاع پایه حداکثر 35 متر ، همچنین شامل  136 عدد شمع 22 تا 28 متری و  با عرشه فلزی به وزن  1700 تن که  به روش پوشینگ نصب شده است 

3-اجرای عملیات احداث ابنیه فنی شامل پل ها ، آبروهای تیپ ، دیوارهای حائل و سایر ابنیه فنی  

4-اجرای گالری به طول 230 متر

5-اجرای دیوارهای حائل به طول 150 متر

6-اجرای پل خاص در محل تقاطع با لوله های نفت و گاز با دهانه 13 متر شامل  18 عدد شمع 35 متری 

7-اجرای ایستگاه بین راهی شهریار با 300 مترمربع زیربنا و اجرای تاسیسات و محوطه سازی مربوطه 

 برخی از احجام عمده كار بشرح ذیل میباشد:  

عملیات خاکبرداری 2,150,220  مترمكعب
عملیات خاكریزی 750,000  مترمكعب
عملیات آرماتور بندی 3،965     تن
عملیات قالب بندی 51,000    مترمربع
عملیات بتن ریزی42,360   مترمکعب
كارهای فولادی سنگین 1،700     تن
اجرای شمع 136 عدد شمع 22 الی 28 متری جهت پل حیدر بابا و 18 عدد شمع 35 متری جهت پل نفت و گاز
اجرای ایستگاه بین راهی یک دستگاه ساختمان تیپ 300 متری با منابع آب زیرزمینی و هوایی مربوطه
اجرای پریدال به جای قالب بندی عرشه بتنی پل حیدر بابا 4،620    مترمربع