مجتمع فرهنگی و هنری سنندج

شامل اجرای مجتمع در شهر سنندج ازنوع اسكلت فلزی با سقف تیرچه بلوك و بالغ بر 12000 متر مربع زیر بنا که شامل آمفی تئاتر وکتابخانه و محوطه سازی مربوطه و تأمین و تجهیز تأسیسات و لوازم مورد نیاز بطور كامل كه بزرگترین و مجهز ترین مجتمع فرهنگی در غرب كشور است                                                                                           

احجام عمده عملیات عبارتند از :   

خاکریزی 13,482  مترمکعب
بتن ریزی 6,183  مترمکعب
آرماتوربندی 430   تن
کارهای فولادی سنگین 452   تن
کارهای فولادی سبک 71   تن
دیوار سنگی 12,000  مترمکعب
لوله چدنی 2,500  مترطول
لوله فولادی 6,500  مترطول