عملیات زیربنایی محوطه مرکز مدنی البرز - حصارک کرج

پروژه مرکز مدنی البرز در زمینی به وسعت 15 هکتار در محدوده حصارک کرج واقع شده است .  عملیات آماده سازی پروژه شامل  خاکبرداری ، اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی شامل شبکه برق فشار قوی ، تلفن، تاسیسات  آب و فاضلاب ، اجرای ابنیه و محوطه پست برق اصلی پروژه و تصفیه فاضلاب و منابع آب می باشد.                       

احجام عمده عملیات عبارتند از:

عملیات خاکبرداری 123,280مترمکعب
عملیات پی کنی 121,600مترمکعب
عملیات خاکریزی 102,840مترمکعب
عملیات قالب بندی 50,000متر مربع
عملیات آرماتور بندی 1,500تن
عملیات بتن ریزی 13,070مترمکعب
کارهای فولادی 110تن
لوله پلی اتیلن 3,918متر طول