400 واحد مسکن استیجاری سنندج

این پروژه در زمینی به وسعت 30156 متر مربع در جنوب شهر سنندج در یك منطقه كوهستانی اجراشده است . كلیه مراحل طراحی ( معماری - سازه - تأسیسات ) و اجرای پروژه توسط این شركت انجام شده است . مجموعه دارای 400 واحد مسكونی در بلوك های 4 طبقه و با متراژ های مفید  37 و 48 - 45 و 53 و  65 و 72 متر مربع است.

اسكلت سازه بتنی و سقفها از نوع تیرچه و بلوك میباشد . سیستم گرمایش بخاری و آبگرمكن و سیستم سرمایش از نوع كولر آبی است لازم به ذكر است كه كل زیر بنای مجموعه در حدود 28000 متر مربع میباشد.

احجام عمده عملیات عبارتند از :

خاکبرداری 43,235  مترمکعب
خاکریزی 26,300  مترمکعب
بتن ریزی 11,266  مترمکعب
آرماتوربندی 750 تن
کارهای فولادی سبک 24 تن
لوله چدنی 16,266  مترطول
لوله فولادی 25,666  مترطول