سد شهید مدنی (ونیار) - تبریز

احداث سد شهيد مدنی (ونيار ) و سازه های وابسته  شامل : 

٭ عملیات اجرایی سد ونیار و سازه های جنبی

٭ احداث راه دسترسی باغمیشه به تاج سد به طول 6.15  کیلومتر

٭ احداث راه دسترسی از سد به فرودگاه به طول 8.15  کیلومتر

محدوده اجرای کار و شرح مختصری از مشخصات پروژه :

سد مخزنی ونيار :

اين سد بر روی رودخانه آجی چای در پائين دست روستای ونيار در 5 کيلومتری شمال شرقی تبريز (جاده تبريز- اهر) قرار گرفته است . سد از نوع سنگريزه ای با هسته رسی ، به ارتفاع 92 متر از پی و طول تاج 277/35 متر و عرض تاج 10 متر می باشد. 

احجام عمده عمليات عبارتند از :

عملیات خاكی 1,950,000 متر مكعب
اجرای پوسته از مصالح رودخانه ای 655,080 متر مكعب
راکفیل 454,000 متر مكعب
اجرای رس 370,000 متر مكعب
صافی درشت دانه 98,000 متر مكعب
صافی ریز دانه 98,000 متر مكعب
اجرای ناحیه انتقالی از مصالح رودخانه ای 64,500 متر مكعب
اجرای پوشش خشکه چینی (Rip - Rap) 62,500 متر مكعب
عملیات آرماتور بندی 4،450  تن
عملیات قالب بندی 55،500 متر مربع
عملیات بتن ریزی 95,000 متر مكعب 

جاده های دسترسی باغمیشه و فرودگاه :

احجام عمده عمليات عبارتند از :

عملیات خاکبرداری 360,000 متر مكعب
عملیات خاكریزی 145,000 متر مكعب
اجرای زیر اساس 42,000 متر مكعب
اجرای اساس 29,000 متر مكعب
اجرای آسفالت 1,230,000 متر مربع - سانتیمتر