ليست تجهيزات كارگاهی
رديف تجهيزات كارگاهي تعداد / مقدار مالكيت وضعيت
1بچينگ پلانتپنج  دستگاهxآماده به كار
2سنگ شكن و ماسه شوييشش  دستگاهxآماده به كار
3ليفتراک یک  دستگاهxآماده به كار
4جت فنشش  دستگاهxآماده به كار
5شاتکريتچهار  دستگاهxآماده به كار
6بالابربرقييازده  دستگاهxآماده به كار
7پمپ بتن ثابتچهار  دستگاهxآماده به كار
8ركتيفايرشانزده  دستگاهxآماده به كار
9ويبراتورسی و دو دستگاهxآماده به كار
10دوربين ولوازم كامل نقشه برداريهشت  دستگاهxآماده به كار
11کانکسبيست  دستگاهxآماده به كار
12سيلوی سيمان 100و200 تندوازده  عددxآماده به كار
13دستگاه نورد تیرآهنیک  دستگاهxآماده به كار