پروژه های در حال اجرا

1.احداث قطعه 5 بزرگراه خواجه-ورزقان-آقابابا
2.زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور
3.احداث قطعه 4 محور خرم آباد به پلدختر(حدفاصل مورانی-پلدختر)